[Cẩm Nang] Bộ Trang Bị Chí Tôn

Thứ 6, ngày 24/03/2023

Bộ Trang Bị Chí Tôn

  • Đây là 1 tính năng trang bị VIP

- Hiện tại đang có tổng 5 bộ trang bị chí tôn

- Khi người chơi kích hoạt đủ bộ trang bị sẽ nhận được thêm 1 kỹ năng bộ đồ đặc quyền chỉ có ở bộ trang bị đó

- Người chơi có thể kiếm được các thời trang chí tôn tại các sự kiện vận hành

1. Kẻ Chiếm Hữu Địa Ngục:


2. Băng Xuyên Chinh Phục Giả:


3. Thiên Đạo Chấp Hình Tôn Giả:


4. Cơ Giới Vương Tọa:


5. Dị Vực Thánh Vương:


Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe