[Cẩm Nang] Hệ Thống Phúc Lợi

Thứ 6, ngày 24/03/2023

Hệ Thống Phúc Lợi


  • Hệ thống phúc lợi vô cùng đặc sắc, người chơi khi đạt đủ cấp độ yêu cầu sẽ nhận được rất nhiều nguyên liệu tăng lực chiến, huyễn hóa độc quyền chỉ có tại hệ thống hào lễ thăng cấp và đặc biệt là đá tăng phẩm đồ hồng, vô cùng nhiều phần quà giá trị khác đang đợi bạn khám phá

Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe