[Cẩm Nang] Kinh Mạch

Thứ 6, ngày 24/03/2023

Hệ Thống Kinh Mạch


  • Kinh Mạch là tính năng không thể thiếu trong quá trình gia tăng sức mạnh cho nhân vật, giúp người chơi có thể tăng được các chỉ số cơ bản của nhân vật
  • Người chơi có thể dễ dàng kiếm được điểm linh khí thông qua việc đánh boss tăng kinh mạch


  • Người chơi nâng cấp kinh mạch càng cao được buff càng nhiều chỉ số cơ bản


Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe