[Cẩm Nang] Phù Chú

Thứ 6, ngày 24/03/2023

Hệ Thống Phù Chú

  • Phù Chú là tính năng không thể thiếu trong quá trình gia tăng sức mạnh cho nhân vật, bên cạnh đó với vẻ đẹp huyền ảo, bắt mắt càng làm cho người chơi thêm phần nổi bật phô trương sức mạnh với quần hùng.

- Cách nhận : Thông quan Tỏa Yêu Tháp và tham gia hoạt động


- Người chơi có thể trang bị Phù Văn để nâng cao lực chiến của bản thân rất nhiều. Số lượng Phù Văn có thể khảm tối đa tùy thuộc vào việc thông quan Tỏa Yêu Tháp của bạn


- Phân giải và thông quan Tỏa Yêu Tháp để nhận tinh hoa Phù Văn để nâng cấp exp

- Phân giải có thể nhận mảnh phù văn, giúp người chơi có thể đổi được phù văn người chơi chưa có 

Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe