[Cẩm Nang] Thức Tỉnh

Thứ 6, ngày 24/03/2023

Tính Năng Thức Tỉnh

1) Thức Tỉnh


- Thức tỉnh là 1 tính năng còn có tên gọi khác là hóa thân, tính năng có thể cho người chơi sưu tầm các hóa thần đẹp do người chơi yêu thích. Lên cấp Thần Thú càng cao mở càng nhiều skill

- Hằng ngày người chơi có thể tham gia nhiệm vụ để kiếm nguyên liệu nâng cấp Thần Thú


2)Huyễn Hóa

- Mỗi 1 loại huyễn hóa thức tỉnh sẽ có các loại skill khác nhau độc quyền của mỗi loại huyễn hóa.


3) Trang bị:

- Người chơi có thể kiếm được khi tham gia hoạt động phong ma địa cung hoặc tham gia các hoạt động, sự kiện ingame.

- Khi có đủ trang bị để kích hoạt các mốc, người chơi có thể kích hoạt và nhận các hiệu quả bộ đồ bao gồm như các thuộc tính % cho nhân vật, tăng thời gian hóa hình ...Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe