[Hướng Dẫn] Liên kết chơi nhanh với FB

Thứ 6, ngày 24/03/2023

Hướng Dẫn Liên Kết Chơi Nhanh Với FB


Đối với tài khoản chơi nhanh với tài khoản Faceboook

Bước 1: Tại giao diên nhấn vào nút "Bảo mật tài khoản".


Bước 2: Nhấn vào liên kết Facebook và làm theo hướng dẫn


Đối với tài khoản Facebook mà vẫn đăng nhập được với tài khoản VGP

Bước 1: Tại giao diên nhấn vào nút "Chỉnh sửa thông tin".


Bước 2: Tại giao dện "Chỉnh sửa thông tin" kéo xuống dưới tại mục "Tên Đăng Nhập" nhấn vào nút "Thay Đổi"


Bước 3: Tại đây các bạn điền "Tên Đăng Nhập" và 'Mật Khẩu" và bấm "Xác Nhận" là có thể sử dụng tài khoản vừa tạo để đăng nhập vào Facebook


Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe